”Vi på InspirationsTalarna är glada över att presentera Paulin Larsen Berglöf som en av våra inspirerande föreläsare. Paulins föreläsningar motiverar våra kunder att bygga och utveckla gritkulturer för att nå nya framgångar”

Liselotte Görwik, VD på InspirationsTalarna

Min övertygelse är att målfokuserad träning ger möjlighet att nå de verkliga resultaten. En viktig komponent i att bygga Grit är ett så kallat ”growth mindset” i organisationen. Det innebär att man ser att intelligens är något som utvecklas, att hårt arbete lönar sig, att man kan utvecklas och lära nytt, man ser positivt på utmaningar, tar tillvara på kritik och ger inte upp.

Mina föreläsningar innehåller:

  • Grit – innebörd och betydelse
  • Growth mindset och drivkrafter som viktiga komponenter i att bygga Grit
  • Feedback/feedforward som en viktig del i ett Growth mindset
  • Organisationsperspektivet och individens ansvar för att bygga Grit

Ni hittar mig här, hos Inspirationstalarna, 2018: https://inspirationstalarna.se/paulin-larsen-berglof/