Hade äran att moderera en spännande nationell konferens för andra året i rad – Erfarenhetsdagar kring ”Hur skapar vi en fritidsverksamhet för alla?” Viktiga och aktuella ämnen som berörde bl a Barnkonventionen som blir lag from januari 2020, HBTQ-frågor, inkludering, funktionsvariation och självbestämmande och mycket mera. Konferensen anordnades av fantastiska Helsingborgs Stad.