Management /

Med förhoppning om ett gott slut 2017 – vi ses 2018!

”Vi på InspirationsTalarna är glada över att presentera Paulin Larsen Berglöf som en av våra inspirerande föreläsare. Paulins föreläsningar motiverar våra kunder att bygga och utveckla gritkulturer för att nå nya framgångar”

Liselotte Görwik, VD på InspirationsTalarna

Management /

Är vi nära en mötesinfarkt?

I Svenska bolag spenderar medarbetare och chefer i genomsnitt 12 timmar per vecka i interna möten (källa: tidningen Chef). Snittkostnaden per anställd och timme är 350 kr (källa: Svenskt Näringsliv). För ett bolag med 100 anställda kostar interna möten således 19 miljoner kronor per år. Det pratas om mötesinfarkt i svenska bolag där möten i sig bevisat sig vara en stor anledning till stress för medarbetare och chefer.

Management /

Få bättre kläm på dina karaktärsdrag och drivkrafter

Blev du också inspirerad av Swedbanks Koncernchef och VD, Birgitte Bonnessen, och hennes sommarprat? Där hon berättar att roliga och engagerande arbetsuppgifter är det som har styrt henne i sina karriärsval. Om att kunna stå ut med att befinna dig utanför bekvämlighetszonen. Om viljan att lära nytt och lära om samt att det aldrig är för sent att ombestämma sig…

Vad driver dig? Hur agerar du i relation till andra? Hur löser och tar du dig an projekt och uppgifter? Nyfiken – läs mer här: http://gritconsultancy.se/tjanster/individuellt-personlighets-och-drivkraftspaket/