GRIT och growth mindset – ta vara på drivkrafterna

Att satsa på talanger och high potentials, är det den enda rätta vägen för ett företag att nå framgång? Psykologiprofessorn Angela Duckworth har gjort studier på högpresterare från näringsliv, sportvärld och militär som visar att det varken är talang eller intelligens som skapar framgång utan GRIT. I den här workshopen får du lära dig vad GRIT är och vad ett growth mindset innebär för prestationen. Vad är viktigt att ha koll på ur ett organisationsperspektiv, vad är individens eget ansvar och hur gör man?

Paulin Larsen Berglöf är en engagerad och framgångsrik lösnings- och resultatfokuserad ledare, sparringpartner och tränare med passion för att utveckla organisationer. Hon har arbetat med allt från startup-bolag till stora bolag och offentlig sektor. Här ger hon konkreta tips och inspiration kring GRIT! Det vill du inte missa!

*GRIT – drivkraft, ihärdighet och kämpaglöd
*Growth mindset och drivkrafter som viktiga komponenter för att bygga GRIT
*Feedback/feedforward som en viktig del i growth mindset
*Organisationsperspektivet och individens ansvar

För anmälan och mer info läs här