Gästföreläsare hos #EdgeHR på deras webbinarium för den digitala tjänsten Strategisk HR. En trevlig tjänst där man bl a får förslag på arbetsprocesser för att definiera arbetsgivarlöftet, införa målstyrning, mallar för att exempelvis utvärdera HR:s leveranser eller utforma en HR-strategi samt nyckeltal och beräkningsmodeller för att påvisa verksamhetsnytta. Mitt bidrag hamnade inom ramen för utvecklings- och förbättringsarbete. Tack för inbjudan!


Numera gästföreläsare webbinarium och expert inom ramen för Edge Hr’s digitala tjänst ”Strategisk HR”.