Management /

Sparring!

Behöver du övervinna en svårighet, lägga upp en strategi eller ta ett svårt samtal med en kollega/chef/medarbetare? Alternativt står du inför ett vägskäl, ny utmaning, är du ny som chef, behöver du sortera dina tankar eller kanske testa en idé? Få kompetensinsatser är så effektfulla som just individuell sparring. Här är allt fokus på dig som ledare. Du vet själv bäst vad som fungerar, du är expert på din egen verksamhet. Ingen kompromiss, allt är skräddarsytt efter dina behov och den vardag du möter.
Management /

Med förhoppning om ett gott slut 2017 – vi ses 2018!

”Vi på InspirationsTalarna är glada över att presentera Paulin Larsen Berglöf som en av våra inspirerande föreläsare. Paulins föreläsningar motiverar våra kunder att bygga och utveckla gritkulturer för att nå nya framgångar”

Liselotte Görwik, VD på InspirationsTalarna

Management /

Är vi nära en mötesinfarkt?

I Svenska bolag spenderar medarbetare och chefer i genomsnitt 12 timmar per vecka i interna möten (källa: tidningen Chef). Snittkostnaden per anställd och timme är 350 kr (källa: Svenskt Näringsliv). För ett bolag med 100 anställda kostar interna möten således 19 miljoner kronor per år. Det pratas om mötesinfarkt i svenska bolag där möten i sig bevisat sig vara en stor anledning till stress för medarbetare och chefer.