Managementkonsult & Grundare Grit

Paulin Larsen Berglöf

Grit Consultancy ägs och drivs av Paulin Larsen Berglöf som har 15 års erfarenhet av organisationsutveckling från start-ups, ideella organisationer, stora bolag samt offentlig sektor.

Paulin har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med inriktning mot hälsa. Hon startade sin karriär med att arbeta med folkhälsofrågor som handlade om att sammanföra grupper med gemensamma intresseområden. Hon fungerade då som motor i gruppers utvecklingsprocesser och projekt, och hjälpte till med att skapa engagemang och delaktighet i folkhälsofrågor, utveckla kunskapsnätverk samt föreslå insatser och åtgärder inom folkhälsoområdet. Ett av de fokusområden Paulin drev extra hårt var ungdomars hälsa.

Efter en tid valde Paulin att fördjupa sig i folkhälsa och läste en Masters of Public Health i Australien. Där fick Paulin chansen att tillsammans med sitt universitet samt Världshälsoorganisationen (WHO) skriva sin magisteruppsats i Vietnam, om hälsofrämjande skolor.

Intresset utvecklade sig till att omfatta internationell utveckling och Paulin började i ett konsultbolag som drev projekt åt bl a Sida, Afrikanska utvecklingsbanken och EU där Paulin drev anbudsförfaranden och rekryterade konsulter samt ledning. Hon arbetade även med koordinering, budgetering och administration av projekten.

En tid in i denna spännande värld med många olika teamkonstellationer som skulle fungera tillsammans började Paulin intressera sig varför vissa organisationer går extra bra, varför vissa team verkar ha det där extra och varför vissa individer presterar så bra. Intresset växte sig starkare och hon började sin resa mot fördjupning inom organisationsutveckling.

Med organisationspsykologi, systemteori, coachning, förändringsledning i bagaget, och ett antal år som anställd organisationskonsult, startade Paulin sin resa som frilansande konsult 2010.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.