Enligt Gallup känner bara 16 % av svenskarna sig engagerade på jobbet. Det är med andra ord inte så konstigt att engagemang och motivation verkar vara outtröttliga ämnen.

Det finns en enorm outnyttjad potential i de som inte känner sig engagerade. Samtidigt som det finns en lika stor konkurrensfördel för de organisationer som lyckas engagera medarbetare. Flera studier visar att engagemang är positivt relaterat till bl.a. tillväxt, prestation, låg sjukfrånvaro, kvalitet, innovation och kundlojalitet.

Hur en person presterar på jobbet beror på mer än bara deras kompetens. Att ha nödvändiga förmågor och färdigheter räcker inte – det är individens engagemang i kombination med kapacitet som ger optimal prestationsförmåga. Förmågor och färdigheter är vi relativt duktiga på att kartlägga medan engagemang och vad som driver oss ofta glöms bort. Kanske för att många inte vet hur man mäter och fångar upp engagemang?

Vi är mest uthålliga och engagerade i uppgifter om vi låter den inre motivationen få styra. Att finna ett syfte i det man gör är viktigt för motivationen. Det finns fortfarande förutfattade meningar om belöningar i näringslivet som tenderar att enbart handla om monetära belöningar eller att man som ledare belönar utefter sina egna drivkrafter.

Att förstå sina egna, sina kollegors och sina medarbetares drivkrafter i yrkeslivet innebär att du får kläm på vad som är viktigt och mindre viktigt i arbetet. Belöningar bör riktas så att de är anpassade mot drivkrafterna!

Drivkrafter och engagemang förändras över tid, utvecklas, och är dessutom sammanhangsberoende. Vi behöver ha ständig koll på vad som driver oss och våra medarbetare. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet.

Så vad är dina drivkrafter, dina kollegors, och dina medarbetares? Har du koll på det? Om inte, så hjälper jag dig gärna. Läs mer om Drives här.