Behöver du övervinna en svårighet, lägga upp en strategi eller ta ett svårt samtal med en kollega/chef/medarbetare? Alternativt står du inför ett vägskäl, ny utmaning, är du ny som chef, behöver du sortera dina tankar eller kanske testa en idé? Få kompetensinsatser är så effektfulla som just individuell sparring. Här är allt fokus på dig som ledare. Du vet själv bäst vad som fungerar, du är expert på din egen verksamhet. Ingen kompromiss, allt är skräddarsytt efter dina behov och den vardag du möter.

  • Du testar idéer och tankar samt tar fram handlingsalternativ
  • Tydliga mål sätts upp och resultat har ett stort fokus
  • Sparringpartnern bidrar med perspektiv, feedback och stöd – du blir lotsad, sporrad och sparrad
  • Det ger dig verktyg för träning, tid för att testa, tillämpa och utvärdera
  • Med hjälp av en digital lösning sätter du upp en handlingsplan som ger dig en extra skjuts till genomförandet
  • En kostnadseffektiv lösning

”Det är inte enstaka utbildningar som ger effekt utan vad du gör varje dag som gör skillnad”.