Tjänster

Grit erbjuder utvecklingsledning och stöd vid olika skeden och på olika nivåer i organisationen. Anlita Grit för hjälp med att leda, driva och implementera utvecklings- och förbättringsarbeten.

Interimsledare

Interimsledare är för er som under en tidsbegränsad period behöver en nyckelperson som kan gå in och göra direkt skillnad.

Läs mer
Ledarsparring

Behöver du övervinna en svårighet, lägga upp en strategi, ta ett svårt samtal med en kollega/chef/medarbetare, står du inför ett vägskäl, ny utmaning, behöver du sortera dina tankar eller kanske testa en idé?

Läs mer
Slipade möten

Slipade möten handlar om utveckla verksamheten på ett meningsfullt, kreativt och kostnadseffektivt sätt. Med slipade möten investerar du i ledning genom tre huvudspår ”möteskultur, mötesdesign och mötesledning”, från start till avslut.

Läs mer
Second Opinion

Second opinion underlättar din väg till välgrundade beslut genom objektiv bedömning där du får ett fördjupat beslutsunderlag.

Läs mer
Drives

Genom Drives ökar förståelsen för vad som engagerar medarbetarna, drivkrafterna identifieras och en konkret utvecklingsplan tas fram på hur man kan arbeta med drivkrafter på daglig basis.

Läs mer
Train-the-trainer program

Företagsanpassat träningsprogram för utbildningsledare, samtalsledare och projektledare med syftet att vässa sin förmåga att leda utbildningar, möten och workshops.

Läs mer
Workshop/ facilitering

Grit designar och leder workshops samt faciliterar processer som rör organisationens utveckling.

Läs mer
Individuellt personlighets- och drivkraftspaket

Få fördjupad kunskap om dina karaktärsdrag och drivkrafter.

Läs mer