Tjänster

Drives

Flera studier visar att engagemang är positivt relaterat till bl a tillväxt, prestation, låg sjukfrånvaro, kvalitet, innovation och kundlojalitet. Genom Drives ökar förståelsen för vad som engagerar medarbetarna, drivkrafterna identifieras och en konkret utvecklingsplan tas fram på hur man kan arbeta med drivkrafter på daglig basis.

>> Ladda ned Drivespaket 2017

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.