Tjänster

Interimsledare

Efter 15 år som managementkonsult är Paulin van att gå in i organisationer och snabbt få en blick över vad som behöver göras. Interimsledare är för er som under en tidsbegränsad period behöver en nyckelperson som kan gå in och göra direkt skillnad. Behovet du står inför kan antingen handla om att genomföra en förändring eller utveckla organisationen, att ditt företag växer, du driver en start-up eller är på väg in i en sammanslagning. Flera organisationer har inte alltid möjlighet att heltidsanställa en ledare men vill däremot ha en ledare på 2-3 dagar i veckan under en begränsad period.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.