Tjänster

Ledarsparring

 

Behöver du övervinna en svårighet, lägga upp en strategi, ta ett svårt samtal med en kollega/chef/medarbetare? Står du inför ett vägskäl, ny utmaning, behöver du sortera dina tankar eller kanske testa en idé?

Få kompetensinsatser är så effektfulla som just individuell sparring. Här är allt fokus på dig som ledare. Du vet själv bäst vad som fungerar, du är expert på din egen verksamhet. Ingen kompromiss, allt är skräddarsytt efter dina behov och den vardag du möter.

– Du testar idéer och tankar, tar fram lösningsmodeller och handlingsalternativ – du blir lotsad, sporrad och sparrad.

– Fokus är inlärning och utveckling i förhållande till specifika mål, uppgifter och utmaningar.

– Det handlar om att undanröja hinder och se möjligheter, skapa reflektion, utveckling samt handling. Fokus ligger på det som fungerar och på de resultat som kan uppnås.

”Det är inte enstaka utbildningar som ger effekt utan vad du gör varje dag som gör skillnad”.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.