Tjänster

Second Opinion

Second opinion underlättar din väg till välgrundade beslut genom objektiv bedömning där du får ett fördjupat beslutsunderlag. Ett andra utlåtande som kvalitetssäkrar kandidater i slutprocess. Du får en djupare insikt och förståelse för kandidatetens karaktärsdrag och primära drivkrafter. Dessutom en tydlig bild av kandidaten som ger värdefull information inför en eventuell onboardingprocess.

TalentQ’s tester används.

>> Ladda ned produktbladet.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.