Tjänster

Slipade möten

Vår viktigaste arbetsform idag är möten, vilket är kittet i många organisationer. Ju komplexare vår vardag blir, med högre krav på bra samarbeten, desto mer kräver det av att våra möten. Idag är interna möten en tung kostnadspost i framför allt stora organisationer. Att sätta en möteskultur där skarpa möten genomförs är för många organisationer att skapa en kraftig konkurrensfördel.

Slipade möten handlar om utveckla verksamheten på ett meningsfullt, kreativt och kostnadseffektivt sätt. Med slipade möten investerar du i ledning genom tre centrala byggstenar ”möteskultur, mötesdesign och mötesledning”, från start till avslut. Slipade möten har mycket att bidra med på innehållssidan i form av metoder, tekniker och designupplägg samtidigt som den största vinsten ligger i att ha någon som leder och driver utvecklingen internt tillsammans med nyckelpersoner från organisationen. För att det ska bli hållbara resultat krävs anpassning efter organisationen, dess företagskultur, egna system och strukturer.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.