Tjänster

Train-the-trainer program

Företagsanpassat träningsprogram för utbildningsledare, samtalsledare och projektledare med syftet att vässa din förmåga att leda utbildningar, möten och workshops. Du får ett träningsprogram med kompletterande sätt att leda utbildningar på, uppslag på nya metoder och tekniker som bidrar till att skapa involvering och delaktighet. Under programmet får du ventilera möjligheter och dilemman man som utbildare ställs inför, ta och ge feedback samt skapa lärande i gruppen – dvs identifiera hur man bäst nyttjar varandras kompetens.

Deltagarna får träna och reflektera inför skarpa situationer i ett tryggt rum tillsammans med kollegor. Praktiska, användbara och lättillgängliga metoder, tekniker och förhållningssätt tränas som skapar tydliga resultat.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.