Tjänster

Workshopledning/ facilitering

Paulin designar och leder workshops samt faciliterar processer som rör organisationens utveckling. Flera genomförda workshops har handlat om allt från behovsanalys och förstudie, till att visualisera utgångsläget, definiera det önskade läget samt att analysera gapet där emellan.

Kontakta paulin@gritconsultancy.se för mer information.