HBR Giving high potentials feedback Det finns goda exempel men alldeles för få har lyckats skapa en bra feedbackkultur. Hur är det möjligt att vi inte har kommit längre? Trots att vi i decennier pratat om begreppet, hyllmeter av litteratur har producerats och många feedbackkonsulter där ute tränat mängder av chefer.

Ett hinder kan förstås vara att vi lagt ett för stort fokus på att träna just chefer och att vi i vår iver glömt bort vad som kan stå i vägen för den som ska ta emot feedback – it takes two to tango! Ett exempel på vad som kan stå i vägen är relationen till den som ger feedback, är inte den bra, då kan det i sig göra det omöjligt eller svårt att ta emot feedbacken. Men det viktigaste är att vi inte riktigt är framme när det gäller att skapa ett ”growth mindset” i våra organisationer. Utan vi lever med ett ”fixed mindset” där framgång och att lyckas är det som räknas. I ett fixed mindset håller vi oss naturligt inom de ramar där vi kan lyckas. Har vi skapat ett growth mindset i vår organisation, ser vi att intelligens kan utvecklas, hårt arbete lönar sig, vi tar vara på kritik och utmanar och stretchar våra förmågor. Då blir frågan som ställs i denna HBR-artikel ”om hur vi ska ge feedback till high performers på ett bra sätt” en icke-fråga. Det är inbyggt i kulturen och inte något för bara high perfomers. Feedback är inte heller något enbart för chef till medarbetare utan likväl medarbetare till medarbetare och chef till chef.